Η εταιρεία μας πιστοποιείται ότι το Σύστημα Διαχείρησης Ποιότητας της, συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του ISO 9001: 2008.

Πεδίο εφαρμογής της πιστοποίησης: » Παραγωγή και Εμπόριο Καλλωπιστικών Φυτών»

related posts