ΠΑΟΥΛΟΒΝΙΑ

Η Παουλόβνια είναι ένα δένδρο φυλλοβόλο το οποίο αναπτύσσεται με μεγάλη ταχύτητα. Κατά μέσο όρο, ετησίως αναπτύσσει ξύλο ύψους 2m (μπορεί να φθάσει και τα 4m). Τα νεαρά του φύλλα είναι εντυπωσιακά μεγάλα φθάνουν τα 80 cm ενώ αργότερα τα φύλλα των πιο μεγάλων δένδρων είναι μικρότερα. Είναι ένα δένδρο που μπορεί να φθάσει τα 18m. Είναι πολύ καλό μελισσοκομικό φυτό, το μέλι που γίνεται από τα άνθη της είναι πολύ καλής ποιότητας. Τα φύλλα της επειδή περιέχουν μεγάλες ποσότητες πρωτεϊνών χρησιμοποιούνται στη διατροφή τους από τα κτηνοτροφικά ζώα. Υπολογίζονται ότι παράγονται 80-100 κιλά ξηρά φύλλα από κάθε δέντρο ηλικίας 10 ετών.

Το έδαφος που προτιμά είναι τα βαθιά αμμώδη εδάφη αν και μπορεί να καλλιεργηθεί σε μία ποικιλία εδαφών τα οποία όμως πρέπει να στραγγίζουν.
Φυτεύονται 70-80 δένδρα το στρέμμα.